x

Získejte nejnovější informace, programy připravovaných vystoupení a možnost nákupu CD přímo na Váš e-mail:

Michaela Novozámská

„Zpívající učitelka Michaela Novozámská ukazuje s citem i humorem na rozdílnost lidských povah a v dnešním světě zapomínané zásady slušného chování, lásky, odpuštění a přijímání jeden druhého.“
(z tisku Pardubicko)

„Činnost Michaely Novozámské je něčím, co se nedá zaplatit. Je vedena láskou a je to vlastně její osobnostní poslání. Je báječné, že v podobě královéhradeckého Hudebního divadla dětem existuje něco, co Jan Ámos Komenský nazval škola hrou…. A tohle divadlo je možná první krok při výchově diváka…“
Divadlu do vínku od kmotry Stelly Zázvorkové (z tisku Hradecké noviny- Víkendová káva)

Michaela je autorkou mnoha desítek písniček, scénářů hudebních pohádek, videoklipů a také divadelních pořadů pro děti…Stejně jako svým působivým projevem herečky a zpěvačky upoutává pozornost plných divadelních sálů, dokáže spolu s manželem Ladislavem a jejich třemi dětmi vytvářet jedinečnou atmosféru života v jejich restaurovaném starém domě….“
( z časopisu Chatař a chalupář)

 

Moje motivace

Snažím se zachovat dětský svět fantazie a snění co nejdéle to půjde. Píšu písničky, připravuji scénáře pohádek i videoklipů pro děti. V celé této své tvorbě a práci hovořím o vztazích, lásce, společně prožitých chvílích, které si s sebou nosíme cestou životem… V dnešní době počítačových her, kdy děti nemusí tvořit, aktivně se podílet na příběhu, jako třeba při čtení nebo interpretaci textů, nemusí přemýšlet o druhých lidech a nejsou nucené komunikovat, nebude za pár let možná jednoduché zaujmout dětskou duši divadlem a hudbou. Doufám ale, že jsme všichni přeci jen uplácaní "z jednoho těsta" a probouzení fantazie, odkrývání tajemství, hledání rozdílů mezi dobrem a zlem a touha po lásce a přátelství budou vždy formovat život každé generace....

Moje role v divadle

Svou bytostí jsem více pedagog, který využívá divadla a hudby jako esteticko výchovného prostředku. Často se v divadle v rámci výchovných koncertů setkávám s kantory, kteří chápou důležitost využití Komenského Školy hrou byť formou divadla, a jde jim o to, co se děti naučí a zapamatují poutavým „barevným“ a hravým způsobem. Interakce je nádhernou součástí těchto představení…Hudba zde přináší emoční náboj a texty písní jsou pro účastníky představení důležité svým obsahem. Často posouvají děj příběhu a aktivizují dětskou pozornost. V některých výchovných pořadech se snažím navázat na školní učební osnovy a odměnou je mi zpětná vazba pedagogů a jejich žáků, kteří používají námět z představení pak dále ve školní výuce...

Z dopisů: …„Další dny po představení z nich a v nich žijeme. Některé zážitky Vám posílám, vlastně mě k tomu děti přinutily, protože chtěly, abyste se i Vy s nimi podělila o jejich radost“…
( 3C, ZŠ Štefánikova HK)

…“Minulý týden jsme shlédli vaše představení. Byl to velmi krásný a silný zážitek. Představení jsme navštívili se staršími dětmi a ty hned odpoledne vyprávěly celou pohádku mladším dětem, které ji neviděly. Hned také ztvárnily své zážitky kresbou a malbou…
( MŠ Skuhrov n/ Bělou) 

„Brilantně zachází s hlasem-tolik barev a modulací, aby charakterizovala odlišné postavy! Její lyrický soprán se tak mění v alt, bas i tenor… Přednes bez jediného zaváhání či přeřeknutí, jistota a přirozenost projevu- to jsou pozitiva,která by jí mohla závidět řada umělců zvučných jmen…“
(Deníky Bohemia)

Nahlédnutí do soukromí...

Mám tři děti (dva syny a dceru). Nedám na ně dopustit:-) Když jsem začínala se svou tvorbou a veřejnou hudebně divadelní činností pro děti, byly pro mě ty moje velikou inspirací a často i prvními diváky a kritiky... Všechny jsou muzikální, Adam hraje na housle a basovou kytaru, Dominik na bicí a klavír, a Ester na příčnou flétnu a téměř všechno, co nějak zní. Když byli malí, nazpívali se mnou písničkové album Určitě poletí 2, a také později byli slyšet na některých nahrávkách pro divadelní představení… Ztvárnili také několik postav ve videoklipech pro děti…. Dnes už jsou to nádherní mladí lidé, kteří dostudovali své obory: pilot a řídící letového provozu, speciální pedagožka a výtvarnice a nejmladší syn studuje ekonomiku a psychologii. Doufám, že se jim podaří naplnit své životní role a dosáhnout na své sny:-) Hudba a divadlo jsou pro ně dodnes zábavou a odreagováním, a svou lásku k dětem prakticky dokazují i ve svých dalších aktivitách a zájmech. Jedním z nich je také charitativní projekt „Daruj svou náruč“.

Můj manžel Ladislav se rozhodl opustit školství a nastoupit roli manažera divadla v r. 2000, tehdy, když ho dojal jeden z mých výstupů pro děti v divadelním sále. Byl jím osloven natolik, že jeho rozhodnutí přišlo doslova ze dne na den. Nevyčítá si to, protože jsme vlastně zůstali i nadále vychovateli a pedagogy, avšak teď: “ učíme děti z pódia“. Má rád, když zpívám a jako jediné osobě na světě mu nevadí moje rozezpívávání!

Co mám a nemám ráda?

Ráda cvičím, chodím na procházky do přírody s naším psem, zkouším různé výtvarné techniky - založila jsem v Hradci Králové, Pardubicích a Olomouci výtvarné ateliéry, pro které píši výukové scénáře v rámci speciálních výstav s výtvarnou dílnou pro Základní školy a Mateřské školy, restauruji starý nábytek, navštěvuji přátele a inspiruji se životními příběhy. Miluji pohádky! Obdivuji Werichův odkaz … Mám ráda dobrý humor a osobitou tvorbu, třeba „ Járu Cimrmana“...

Jím ráda ryby a steaky. Ráda se dívám, když je nejmladší syn nakládá.

Nemám ráda fyzickou a emocionální únavu, která přichází vždy po dlouhodobějších pracovních vypětích a turné…
V práci nesnáším názor „vždyť je to jen pro děti…“

Čeho se bojím?

Že ztratím „svoucnost“, pokud se budu setkávat s přetvářkou, hloupostí a pouhým konzumem….

Čeho si vážím?

Možná jsem staromódní, ale věřím v ideály. Věřím, že dokáží pohnout svět. Samozřejmě, že světem hýbe obchod a peníze, ale vy víte, jak to myslím…

Vážím si tedy vlastností, jakými jsou vytrvalost a upřímná snaha přinést něco druhým lidem a nemyslet jen na sebe. Vážím si umění naslouchat a rozhodovat pro dobré. Vážím si lidí, kteří stojí rovně a dodrží slovo, které dají…

Vážím si také své rodiny, že má se mnou trpělivost a svých přátel, kteří mě na cestě neopustili…

Čemu věřím?

Že existuje nejen materiální svět

„Nevíte, kdo je Michaela Novozámská? No přeci sluníčko, které rozdává nejen dětem, ale i dospělým smích, dobrou náladu a hezké zážitky ze svých pořadů…“
(z tisku Hradecko)