x

Získejte nejnovější informace, programy připravovaných vystoupení a možnost nákupu CD přímo na Váš e-mail:

Naši partneři

Děkujeme všem partnerům i jednotlivcům, kteří podporují divadlo a kulturní sdružování v rámci výchovy budoucí generace:-)

Pro více informací klikněte na logo.

 

Jak nám pomáhají?

  • Pravidelně podporují činnost Hudebního divadla dětem.
  • Podpořili rekonstrukci multifunkčních prostor a kanceláře Hudebního divadla dětem.

FILCO, spol. s r.o.

www.filco.cz

Jsme specializovanou firmou zabývající se úpravou stlačeného vzduchu a technických plynů, sušením a odvlhčováním vzduchu a plynů, filtrací kapalin a páry.
Úzce spolupracujeme s předními světovými výrobci s cílem vytvořit a nabídnout optimálnímu řešení.

Jak nám pomáhají?

  • Pravidelně podporují činnost Hudebního divadla dětem a Klubu Dětem.
  • Aktivně se již mnoho let zapojují do programu "Daruj svou náruč" v rámci charitativních aktivit Klubu Dětem.
  • Podpořili rekonstrukci multifunkční místnosti a kanceláře Klubu Dětem na Tomkově ulici v Hradci Králové.

AM Gnol s.r.o.

www.amgnol.cz

Společnost AM Gnol se zaměřuje již od roku 2003 na služby z mnoha odvětví činnosti. Nabízíme portfolio komplexních služeb z oblasti autodopravy, přepravy osob či servisu osobních i nákladních vozidel. Zabýváme se také prodejem a autodopravou sypkých hmot, zemními, výkopovými a demoličními pracemi, mechanizací a v neposlední řadě také pronájmem nebytových prostor

Jak nám pomáhají?

Strakon CZ je firma, která nám v minulosti pomáhala s akcemi pro děti v jižních Čechách, nyní pak společně s dalšími firmami pomáhá udržet chod Hudebního divadla dětem do doby, než bude moci opět přinášet radost a ponaučení ve svobodném a ničím omezovaném prostředí. Děkujeme! 

Strakon CZ s.r.o.

www,strakon.cz

Výrobce a dodavatel betonových schodů a schodišť, od projektu po realizaci, do developerských projektů i domácností.

Jak nám pomáhají?

Pravidelně podporují charitativní projekty Hudebního divadla dětem a Klubu Dětem.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

www.thhk.cz

Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. je nejvýznamnějším dodavatelem tepla a teplé vody ve spádovém území města Hradec Králové, který chce být odběrateli a hradeckou veřejností vnímán jako zodpovědný distributor uvedených komodit.

Jak nám pomáhají?

Pomáhají nám pravidelně s charitativními i divadelními akcemi. Děkujeme!

Solar Systems Projekt

www.ssprojekt.cz

Solar Systems Projekt je česká rodinná firma, zabývající se elektroprojekčními pracemi, zaměřenými na obnovitelné zdroje. Projekce solárních elektráren, péče o elektrárny a jejich dohled, Due Diligence, technické poradenství atd.. Služby v oboru IT technologií, správa sítí a serverových služeb, včetně bezpečnostních aplikací.

Jak nám pomáhají?

Podporuje naše akce pro děti v Trutnově, v tomto období pomáhá, aby divadlo přestálo nepříznivé období. Děkujeme!

GOS CZ s.r.o.

www.gostu.cz

Stavební firma, která pracuje s nasazením ve všech oblastech stavebnictví.

Jak nám pomáhají?

Děkujeme za podporu vzniku představení Malý princ, a za pomoc při organizaci výchovných vánočních koncertů Hvězdička betlémská! 

ČEPS, a.s.

www.ceps.cz

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 a 220 kV), a to na základě licence na přenos elektřiny podle energetického zákona udělené Energetickým regulačním úřadem. ČEPS, a.s. udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden se 71 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy Stará se také o téměř 5,5 tisíce kilometrů vedení.

Jak nám pomáhají?

Pravidelně podporují činnost Hudebního divadla dětem.

TH data a.s.

www.thdata.cz

Společnost TH data a.s. nabízí komplexní servis ve finanční, účetní, daňové a mzdové oblasti pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty, tuzemské i zahraniční. Poskytované služby provádí v rozsahu a šíři odpovídající všem potřebám a požadavkům klientů od řešení aktuálních jednotlivých záležitostí po kompletní outsorcing dané oblasti.

Jak nám pomáhají?

Podpořili Hudební divadlo dětem v realizaci nového představení  ,, Malý princ". Děkujeme!

ARTIN, spol. s.r.o.

http://www.artin.cz/cs/

ARTIN je společnost, která poskytuje profesionální služby v oblastech Softwarový vývoj a integrace, Quality assurance, Support a Konzultace.

Dlouholeté zkušenosti z těchto oblastí se nám daří úspěšně uplatňovat v různých segmentech trhu: Telekomunikace, Pojišťovnictví a finančnictví, Průmyslová výroba, Služby, Zpracování odpadu a Logistika. Naše služby dodáváme v některém z režimů FixTime / FixPrice, Bodyshop nebo Outsourcing.

Působíme v České republice a zahraničí – zejména Slovensko, Rakousko, Kanada a Irsko.

Naším cílem je koncentrovat zkušenosti a vědomosti tak, abychom byli schopni vyvíjet produkty a dodávat služby pro naše klienty kvalitněji, rychleji, spolehlivěji a levněji než ostatní. A to se nám také daří. Naši klienti jsou spokojeni, projekty jsou dokončeny ve stanoveném čase a v rámci stanoveného rozpočtu.

Jak nám pomáhají?

Podporujeme projekt realizovaný občanským sdružením Divadlo dětem
2017 - Podpora projektu Malý princ
2016/2017 - Podpora festivalu Veselé léto

 


CD vyjde na přelomu 2014/2015. Hudební divadlo dětem připravuje a realizuje výchovné a motivační programy pro děti. 

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o.

http://kalirna.cz/cz/

MEDUNA vakuová kalírna s.r.o. - univerzální partner pro tepelné zpracování kovů 

Společnost navazuje na činnost hlavního společníka, pana Miroslava Meduny a jeho firmy, založené v roce 1999. Společnost nabízí tepelné a chemicko-tepelné zpracování ocelí a dalších kovů. Prioritou našeho týmu je dlouhodobá spolupráce založená na individuálním přistupu k potřebám našich zákazníků. 

Jak nám pomáhají?

Podpořili Hudební divadlo dětem v realizaci nového představení  ,, Malý princ". Děkujeme!

ASG service s.r.o.

www.asgsecurity.cz

SPOLEČNOST ASG SERVICE S.R.O. JE  SPOLEČNOSTÍ SE SÍDLEM V BRNĚ.

ASG SERVICE S.R.O. JE SPOLEČNOST ZAMĚSTNÁVAJÍCÍ VÍCE NEŽ 50 % ZAMĚSTNANCŮ, KTEŘÍ JSOU OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PODLE § 67 ZÁKONA Č. 435/2004 SB., O ZAMĚSTNANOSTI. TÍMTO JE UMOŽNĚNO POSKYTOVAT NÁHRADNÍ PLNĚNÍ DLE § 81 ODST.2 PÍSM.B) SHORA UVEDENÉHO ZÁKONA.

FIRMA ASG SERVICE S.R.O. JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ISO 9001.

JSME PŘIPRAVENI PŘIZPŮSOBIT PODMÍNKY PRO OSTRAHU OBJEKTŮ TAK, ABY ZCELA VYHOVOVAL VAŠIM PŘEDSTAVÁM A POSKYTNOUT VÁM KOMPLEXNÍ A PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY PŘI OSTRAZE VAŠEHO MAJETKU.

KLADEME DŮRAZ PŘEDEVŠÍM NA SERIÓZNOST NÁMI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, POCTIVOU PERSONÁLNÍ PRÁCI, ODPOVÍDAJÍCÍ MZDOVOU A MOTIVAČNÍ POLITIKU PRACOVNÍKŮ, DŮRAZNOU KONTROLNÍ ČINNOST A ZVYŠOVÁNÍ MOBILITY VŠECH SERVISNÍCH ÚKONŮ SPOJENÝCH S EFEKTIVITOU NAŠÍ PRÁCE.

Jak nám pomáhají?

Dlouhodobě nám pomáhá s realizací dopoledních koncertů pro děti ve Zlíně. Děkujeme! 

Gaston, s.r.o.

www.franzjosefkaiser.cz

Distributor konzervovaných potravin

Jak nám pomáhají?

Pravidelně podporují činnost Hudebního divadla dětem ve Svitavách, kde se v Kulturním centru Fabrika každoročně uskutečňují dvě představení pro děti z města i nedalekého okolí. 

FIBERTEX NONWOVENS, a.s.

http://www.fibertex.com/cs-CZ/Pages/default.aspx

Fibertex Nonwovens

Koncern Fibertex je předním výrobcem netkaných textilií pro průmyslové a technické využití. Díky 

centrále v Aalborgu v Dánsku a výrobním závodům v Dánsku, České republice, Francii, USA, Turecku a Jihoafrické republice má Fibertex globální 

zastoupení. Od svého založení v roce 1968 se Fibertex soustavně rozšiřoval a dnes vyrábí netkané textilie pro 

zákazníky z celého světa pro mnoho různých způsobů využití.

Jak nám pomáhají?

Společnost WEDOS internet a.s. nám dlouhodobě poskytuje hosting pro stránky divadla. Děkujeme!

Wedos internet a.s.

www.wedos.cz

Nabízíme hostingové služby, webhosting, domény a servery

Jak nám pomáhají?

  • Pravidelně podporují práci Hudebního divadla dětem.
  • Podporují činnost Klubu Dětem a všechny charitativní aktivity.

T-MAPY spol. s.r.o.

www.tmapy.cz

Společnost T-MAPY spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Od počátku své existence se orientuje na poskytování služeb v oblasti informačních a geoinformačních technologií. V roce 2003 došlo spojením tří subjektů – společností T-MAPY, Hydrosoft Praha a Sirion – ke vzniku jedno z nejsilnějších subjektů na českém trhu geoinformačních technologií. Tento rozvoj byl doprovázen rozšiřováním činnosti firmy od zpracování dat a implementace software třetích stran, po vývoj vlastního GIS software a poskytování komplexních služeb v této oblasti.

Jak nám pomáhají?

Podporují naši činnost a tvorbu pro děti v Hradci Králové. Děkujeme!

Podroužek, Moník, Petera a partneři

www.akhradec.cz

Královéhradecká advokátní kancelář, poskytující služby ve většině právních oblastí

Jak nám pomáhají?

Dlouhodobě podporuje naši činnost pro děti v Pardubicích. Děkujeme!

Ing.Hana Barbaričová

www.zivefirmy.cz/barbaricova-hana-ing-_f1285287

Nejskvělejší daňový poradce v Pardubicích

Jak nám pomáhají?

Pravidelně podporuje divadelní akce pro děti v Brně, v době covidové podporuje nouzový stav divadla. Děkujeme!

Jak nám pomáhají?

Pravidelně podporují naše akce pro brněnské děti, v čase kovidovém pomáhají s udržením provozu divadla. Děkujeme!

Svátek-Štěpánek

www.svatek.me.cz/

Kompletní stavební práce

Jak nám pomáhají?

Podporuje tvorbu a činnost našeho divadla nejen během akcí v regionu. Děkujeme!

Auto Rallye Cross s.r.o.

www.arcbrno.cz

Pořadatel amatérských automobilových závodů

Jak nám pomáhají?

Pomáhají nám překonat náročné období, kdy jsou nám zavřená divadla. Moc za tuto pomoc děkujeme!

JCI a.s.

www.jcias.cz

Registrovaný pojišťovací zprostředkovatel, který Vám pomůže ve všech oblastech, souvisejících s pojištěním a právní ochranou Vašeho majetku.

Jak nám pomáhají?

Gradace je náš dlouholetý partner, s jehož pomocí jsme realizovali většinu jičínských představení pro děti. Díky Gradaci mohly být děti obdarovávány hudebními nosiči a odnášet si tak z divadla nejen zážitky, ale i praktické dárky. V této době omezení a zavřených divadel se Gradace zařadila mezi partnery, kteří pomáhají udržet chod Hudebního divadla dětem, abychom tento čas mohli přestát a pracovat na online aktivitách. Velice za tuto pomoc děkujeme!

Gradace, spol.s.r.o.

www.gradace.net

Internetové spojení a služby v Jičíně

Jak nám pomáhají?

Pomáhá nám při realizaci koncertů pro děti, pořádaných v Jičíně. Velice za tuto pravidelnou pomoc děkujeme! 

SpofaDental CZ

www.spofadental.com

Výrobce nekovových dentálních materiálů

Jak nám pomáhají?

Pomáhají nám dlouhodobě s realizací kulturních akcí v Náchodě. Děkujeme!

ATAS elektromotory Náchod a.s.

www.atas.cz

Výrobce malých elektromotorů pro široké použití a regulaci

Jak nám pomáhají?

Pomáhají nám při realizaci akcí pro děti v Chocni. Děkujeme!

MH Servis plus s.r.o.

www.mh-klimatizace.cz

Odborníci v oblasti chlazení a klimatizací. Prodej a servis nejen v Chocni a Rychnově nad Kněžnou

Jak nám pomáhají?

Pomáhají nám udržet chod a provoz divadla. Děkujeme!

POPAS CZ s.r.o.

www.popas.cz

Hydroizolace, sanace, výškové práce, zábradlí, a další stavební práce

Jak nám pomáhají?

Podporují nás při realizaci dopoledních představení pro děti v Olomouci. Děkujeme! :-)

OLTIS Group a.s.

www.oltis.cz

IT skupina specializovaných softwarových firem. Vývoj a implementace sofistikovaných IT systémů v dopravě, spedici, logistice a dalších oblastech.

Jak nám pomáhají?

Pravidelně nám přispívají na akce pro děti v Jindřichově Hradci, a na činnost Hudebního divadla dětem. Děkujeme!

Energetické centrum s.r.o.

www.ecjh.cz

Výrobce tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

Hlavní partneři

Za pravidelnou podporu děkujeme:

Děkujeme: