x

Získejte nejnovější informace, programy připravovaných vystoupení a možnost nákupu CD přímo na Váš e-mail:

NOVÉ/Pozpívejme si, děti

Nové tři minimuzikály Hudebního divadla dětem, které volně navazují na představení Povídejme si, děti.., známé ze stálého reperoáru divadla. Zpracování hudebních pohádek je opět z autorské dílny Michaely Novozámské. Představení je plné písniček a laskavého humoru Josefa Čapka, ze kterého toto kouzelné představení čerpá. Obohacuje literární výchovu na školách a motivuje děti ke čtení a chápání odkazu Josefa Čapka.

Účinkují: Ester Bendová Novozámská, David Benda

Délka představení: 65 minut

.