x

Získejte nejnovější informace, programy připravovaných vystoupení a možnost nákupu CD přímo na Váš e-mail:

Aktualita: Zahájení letního festivalu Veselé léto!

Slavnostním vyvrcholením divadelní sezóny Hudebního divadla dětem, které hostovalo v jarních a letních temínech roku 2024 v divadlech ČR převážně pro školní návštěvníky, byl koncert pro veřejnost v pražském divadle ABC 8.6. 2024. Toto představení mimo jiné také zahájilo letní charitativní spolupráci Hudebního divadla dětem s Klubem Dětem z.s., který organizuje kulturní zážitky pro děti v dětských domovech a nemocnicích během letních prázdnin. Pravidelná spolupráce Hudebního divadla dětem s Klubem dětem slaví svůj již dvacátý pátý ročník!