x

Získejte nejnovější informace, programy připravovaných vystoupení a možnost nákupu CD přímo na Váš e-mail:

Aktualita

Kouzelná vánoční atmosféra

provázela všech osmnáct koncertů. V rámci vánočního turné proběhlo osm koncertů ve vyprodaném sále na Hronovické séně v Pardubicích. V rámci koncertů proběhla také divácká soutěž za spolupráce firmy HAN s.r.o. z Jičína :-)